Reviews

Macbeth - Zvolen Festival 2013


… V hlavnej úlohe triumfovala Louise Hudson (Lady), ktorá strhla nielen plnými a lesklými výškami, nuansami dynamiky, presnými ozdobami, ale aj hlbokým ponorom do psychológie postavy …

(Pravda.sk - 28. 06. 2013)


... Louise Hudson triumphed in the main role. She captured the audience not only with full and brilliant high tones, nuanced dynamics, careful decorations, but also with a deep insight into the psyche of the character ...Efekt každého uvedenia Macbetha stojí a padá na predstaviteľoch manželského páru. V bystrickej premiére držala primát Lady, ktorá v súlade s charakterom postavy a koncepciou réžie bola mocichtivou a krvilačnou manipulátorkou. Hosťujúca Louise Hudson vytvára titulnú rolu aj v bratislavskej inscenácii, no až v tomto hudobnom a režijnom poňatí mohla naplniť jej charakter vo všetkých farbách. Je to v prvom rade vokálne suverénna interpretka, ktorej vzácny a u nás bezkonkurenčný dramatický soprán si bez námahy poradí s rozsahom partu, s jeho ozdobnosťou i dynamickým tieňovaním. Úderné a okrúhle výšky sú efektnou korunou nad obsažnou strednou polohou, z rezonancie tón nestráca ani v hĺbkach, má spoľahlivú koloratúru (Brindisi) a v záverečnej árii „Una macchia …“ fascinuje dokonca výrazovým mezza voce ...

(Operaplus.cz, 25. 06. 2013)


The effectiveness of any production of Macbeth rests on the main couple. The prime position in the premiere in Banská Bystrica belonged to the Lady who was a greedy and bloodthirsty manipulator in conformity with the nature of the character and directorial concept. The guest Louise Hudson creates the title role also in Bratislava staging, but in this musical and directorial approach she could fulfill its nature in all colors. Primarily she is a sovereign interpreter, whose rare dramatic soprano has no equal here (in Slovakia), she deals with the whole range of the part with it's decorativeness and dynamic shadings.  Striking and flexible high tones are an efficient crown over the comprehensive middle voice and the tone never loses its resonance even in the lower range. She has reliable coloratura (Brindisi) and in her final aria “Una macchia ...” she fascinates with an expressive mezza voce ...Exhibícia veľkých hlasov

Takú prehliadku volumenóznych hlasov, akými premiéroví hostia vyšperkovali historicky prvého banskobystrického Macbetha, akustika Národného domu zrejme nepamätá. Louise Hudson obdarila Lady Macbeth dramatickým materiálom veľkej výrazovej sily, plasticky zvnútorneným v scéne šialenstva ...

(Sme.sk, 24. 06. 2013)


Exhibition of great voices

The acoustics of the State Opera might not remember such a display of voluminous voices, with which the guests of the premiere adorned this historical first Macbeth in Banská Bystrica. Louise Hudson endowed her Lady Macbeth with dramatic material of great expressive power, plastically interiorized in the mad scene ...

Soprano